חקיקה

מילואים: נוהל הטיפול בוועדות פרט בשגרה במסגרת הולת"ם

הנוהל הצבאי המסדיר את הפנייה לוועדה לתיאום שירות מילואים הותאם לראשונה לזוגות חד-מיניים עם ילדים, בין אם הם נשואים או ידועים בציבור, וכן עבור חיילים המקיימים אורח חיים משותף ומוגדרים כידועים בציבור.

לפי הנוהל החדש, בני זוג נשואים או כאלה המוכרים ע"י המוסד לביטוח לאומי כ"ידועים בציבור" ומגדלים ילד משותף הרשום לפחות אצל אחד מבני הזוג, יוכלו לפנות לוועדה באופן רשמי אם יזומנו במקביל לשירות מילואים.
בעקרונות הנוהל הצבאי נכתב: "הוועדה תתייחס בשיקוליה ליכולת לאפשר רציפות בטיפול בילדים ע"י אחד מבני הזוג בתקופת הזימון לשירות המילואים בלבד".
הוסבר כי הסיבה לשינוי היא ש"ישנם מקרים המונעים משני בני זוג עם ילדים לשרת שירות מילואים במקביל, בשגרה ובחירום".

יש לציין שנותר פער בין גברים לנשים במה שנוגע למשפחות החד-הוריות: לפי הנוהל, אם חד-הורית לילדים בני פחות מ-18, המחויבת בקריאה לשירות מילואים לפי מקצועה, תוכל לפנות לוועדה.
ולעומת זאת, כפי שדווח בעיתון הארץ, עבור אבות חד-הוריים, הדבר אינו קבוע, וכל פנייה כזאת תיבחן בנפרד ומחוץ למדיניות המוצהרת.

שנת פרסום: 2015