כתבה

מודעות עם המילה "הומו" נתלשו ברחבי תל אביב

מודעות פרסום לליין ה"דרעק" נתלשו באופן שיטתי מרחובות במרכז תל אביב. המודעות לא הכילו תמונות פרובוקטיביות, והופיעה בהן המילה "הומו"

מתוך מאקו (לחץ כאן),
17.1.2016