כתבה

לשון הרע בעידן ההומו הטוב

הקביעה המשפטית כי תיוג אדם כלהט"ב הוא לשון הרע ראויה לביקורת. אך ביקורת המתבססת על הטענה שהלהט"בים ״אזרחים נורמטיביים״ משקפת תפיסה מוגבלת ביחס לשאלה מהי זהות לגיטימית ותקנית - המותירה רבים שביזוי ובושה נחלתם הבלעדית
תחומים: לשון הרע