כתבה

להשוות את הליכי ההתאזרחות של בני זוג נשואים וידועים בציבור

בעקבות עתירת האגודה לזכויות האזרח והמוקד לפליטים ולמהגרים לבג"ץ, ניתן צו על תנאי, ושר הפנים נדרש להשיב מדוע לא יאפשר התאזרחות בני זוג ידועים בציבור בתנאים שבהם מתאזרחים בני זוג נשואים.