ספרות

ישראל (איסי) דורון, "זכויותיהם של חברי הקהילה הגאה בזִקנה בישראל"

פורסם בספר "זכויות הקהילה הגאה בישראל: משפט, נטייה מינית וזהות מגדרית"

מאמר זה סוקר את הקשר שבין זקנה לבין הקהילה הגאה. המאמר מציג את האתגר המשפטי-חברתי בתחום הזדקנותה של הקהילה הגאה - להבטיח את יכולתם של זוגות זקנים לא רק להזדקן בכבוד, אלא גם שערכיהם, העדפותיהם וקשריהם יכובדו על ידי המסגרות החוקיות והחברתיות. המאמר מציף ודן בסוגיות משפטיות המתעוררות מהזדקנותה של הקהילה הגאה, הכרוכות בעיקר בהסדרים חברתיים ומשפטיים העוסקים בגיל המתקדם וסוף החיים.

שנת פרסום: 2016