ספרות

יותם זעירא, ברק מדינה, "לא שווים לבד: נטייה מינית, זהות מגדרית והזכות לשוויון"

פורסם בספר "זכויות הקהילה הגאה בישראל: משפט, נטייה מינית וזהות מגדרית"

המאמר עוסק בהבחנה בין שני מישורים לעניין האיסור להפלות מחמת נטייה מינית וזהות מגדרית: אי רלוונטיות וחובת הנייטרליות; וכבוד האדם. המאמר גם בוחן את היקפו של האיסור להפלות, תוך יישום שתי הגישום. המאמר מספק בחינה ביקורתית של הדין הנוהג באשר לכל אחד משלושת סוגי התביעות לשוויון: ליחיד, למשפחה ולקהילה.

שנת פרסום: 2016