ספרות

יוסי גרין, "התערבות המדינה באוטונומיה של התא המשפחתי: בין הזכות להורּות לבין ערכיה של מדינת-ישראל"

פורסם בכתב העת "מאזני משפט", כרך ט'

מאמר זה מציע נקודת איזון בין הכמיהה להורּות לבין הזכות להסתייע בטיפולי פוריות של ארבע קבוצות בחברה הישראלית שמקיימות תאים משפחתיים בהרכבים שונים ואשר נדרשות בשל כך לסיוע רפואי ביצירת ההיריון.

מסקנות המאמר הן כדלקמן: באשר לתא המשפחתי החד-מיני, אין לאפשר לבני-זוג חד-מיניים להתקשר בהסכם פונדקאות בארץ. ברם, בהתחשב במציאות המשתנה ובמספרם ההולך וגדל, אין מנוס מלאפשר להם לקיים הליך מקביל מחוץ לישראל, בכפוף לשני תנאים:

התנאי האחד, הראשוני, הוא שההסדרים לגבי הליך הפונדקאות בחוץ-לארץ ייקבעו בחוק נפרד מחוק ההסכמים לנשיאת עּוּברים, ובו יובהר כי אין בהסדר משום הכרה — ישירה או עקיפה — בנישואים חד-מיניים ובלגיטימיות של תא משפחתי מסוג זה; התנאי האחר הוא שההתקשרות בהסכם הפונדקאות בחוץ-לארץ תיעשה בפיקוח המדינה. בעיות הלכתיות, ככל שיתעוררו, ניתנות לפתרון.

שנת פרסום: 2014