ספרות

יובל יונאי, "הדין בדבר נטייה חד-מינית – בין היסטוריה לסוציולוגיה"

פורסם בכתב העת "משפט וממשל", כרך ד

המאמר סוקר את ההיסטוריה המשפטית של הומואים ולסביות בישראל בין השנים 1948-1997. במרכז המאמר עומד האיסור המשפטי על מין "שלא כדרך הטבע", הניסיונות לבטל את האיסור הזה החל משנת 1964, ביטול האיסור ב-1988, פסקי-דין של בג"צ לאחר מכן (בג"צ דנילוביץ ובג"צ "קלפים פתוחים"), הגורמים החברתיים והפוליטיים שהשפיעו על תהליכים אלה, וההשלכות עבור להט"בים.

תחומים: קרימינליזציה
שנת פרסום: 1998