ספרות

יהודית מייזלס, "זרקור: תקדים אבן-קמה – מקרה ראשון של גירושין חד-מיניים בישראל"

פורסם בספר "זכויות הקהילה הגאה בישראל: משפט, נטייה מינית וזהות מגדרית"

בסוף שנת 2012, לראשונה בישראל, נתן בית המשפט לענייני משפחה פסק דין לגירושין בין בני זוג חד-מיניים. המאמר דן ומנתח את פסק הדין לצד תיאור השדה המשפטי המורכב של דיני הנישואין והגירושין במשפט הישראלי אשר עמד ברקע. עוד מתאר המאמר את הפתרונות היצירתיים שבתי המשפט בישראל נקטו עד כה, כדי לנסות ולצמצם במעט את הפערים בין דיני הנישואין והגירושין הדתיים בישראל לבין הציבור החילוני ברובו שעליו חלים דינים אלה, וכן את המתח בין הרצון לתת פתרונות משפטיים למצוקות של יחידים לבין הדילמה אם להסתפק בכך או לתת גם הכרה בתוקף של תצורות משפחתיות אלה.

שנת פרסום: 2016