ספרות

חנה ספרן, רחלי הרטל, אורנה ששון-לוי, "הי[א]סטוריה לסבית מקומית: פעילות, מאבקים והישגים"

פורסם בספר "זכויות הקהילה הגאה בישראל: משפט, נטייה מינית וזהות מגדרית"

המאמר פותח בתיאור התהליכים שעבר המאבק הלסבי בארצות המערב, ובמיוחד בארצות הברית, מאז שנות השישים המאוחרות של המאה העשרים. בחלק הבא סוקרות הכותבות את צמיחתה של הפעילות הארגונית הלסבית בארץ תוך התייחסות להתארגנות הומו-לסבית משותפת ולקשר עם הפעילות הפמיניסטית באותן השנים. הכותבות מדגישות כי סיפור ההיסטוריה של הפעילות הלסבית ופרסומו בעברית מהווה תרומה לתהליך ההעצמה של נשים וקהילות לסביות, פמיניסטיות, קוויריות ולהט"ביות.

שנת פרסום: 2016