ספרות

חיים אברהם, "הורות, פונדקאות, והמדינה שביניהן"

פורסם בכתב העת "חוקים", כרך ט

הליך פונדקאות מאפשר לפרטים להעמיד צאצאים בעלי קשר גנטי ולהקים משפחה. בישראל הליך זה מוסדר בחוק קרוב לעשרים שנה, ולפיו גבר ואישה שהם בני זוג המעוניינים להתקשר בהסכם פונדקאות נדרשים לעמוד בפני ועדה סטטוטורית לשם אישור ההליך. חוק זה אמנם הביא לקִצה את מצוקתם של זוגות רבים, אך בשל לשונו, פנייה לוועדה אפשרית אך ורק לזוגות הטרוסקסואלים. בכך נמנעת האפשרות להקמת משפחה מיחידים וזוגות להט"בים, תוך כדי פגיעה בזכותם להורות העולה כדי אפליה בלתי מידתית מחמת מין, נטייה מינית ומעמד אישי. בחיבור זה ייסקרו וינותחו ההתפתחויות המשפטיות והחברתיות הנוגעות להורות ופונדקאות בישראל במטרה להראות כי החוק הקיים אינו רק מפלה יחידים ובני זוג בני אותו המין, אלא אף מוביל להפרת חובותיה הנגטיביות והפוזיטיביות של המדינה.

שנת פרסום: 2016