כתבה

חיילת הושפלה והופרדה בבסיס בשל נטייתה המינית

אחרי שספגה אמירות פוגעניות מכמה חיילות, מפקדים וחיילים בבסיס של חיל האיסוף הקרבי בודדו את התצפיתנית ואסרו עליה להיכנס למקלחות של החיילות

מתוך רשת ב' (לחץ כאן),
22.02.2015