חקיקה

חוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין), תשי"ג-1953

לפי סעיף 1 לחוק, ענייני נישואין וגירושין של יהודים בישראל "יהיו בשיפוטם בייחודי של בתי דין רבניים". סעיף 2 לחוק מוסיף וקובע כי נישואין וגירושין של יהודים ייערכו בישראל "על פי דין תורה".

תחומים: נישואים
שנת פרסום: 1953