חקיקה

חוק מרשם האוכלוסין, תשכ"ח-1965

לפי סעיף 19ג לחוק, שינויים במרשם האוכלוסין יבוצעו בכפוף להצגת "תעודה ציבורית". בבתי-המשפט שבה ועלתה השאלה אם תעודה המעידה על נישואין שנערכו בחו"ל מהווה "תעודה ציבורית" המצדיקה את רישום בני-הזוג כנשואים.

תחומים: נישואים
שנת פרסום: 1965