חקיקה

חוק למניעת אלימות במשפחה, תשנ"א-1991

מכוח סעיף 3 לחוק, בית-המשפט רשאי לתת צו הגנה מפני אדם הנוקט אלימות כלפי בן משפחתו. לפי סעיף 1 לחוק, "בן משפחה" מוגדר גם כבן זוג – ואילו ההגדרה של "בן זוג" כוללת גם "ידוע בציבור".

שנת פרסום: 1991