חקיקה

חוק חובת המכרזים, תשנ"ב–1992

סעיף 2 לחוק אוסר על מכרז ציבורי שמפלה בין מציעים מטעמים הכוללים מין ונטייה מינית, אלא אם כן ההבחנה בין המציעים מתחייבת מאופיו של המכרז או ממהותו. כן אוסר הסעיף על קביעת תנאים מפלים במכרז. מכרז ציבורי הוא מכרז פומבי שעורכים רשות מדינתית, תאגיד ממשלתי, תאגיד מקומי, מועצה מקומית, קופת-חולים או מוסד להשכלה גבוהה לצורך ביצוע עיסקה, או לצורך ביצוע עבודה, או לצורך רכישת שירותים.

שנת פרסום: 1992