חקיקה

חוק זכויות התלמיד, תשס"א–2000, סעיף 5(א)

מנהלים ובתי ספר לא יוכלו להפלות תלמידים על רקע נטייה מינית/ זהות מגדרית

בספר החוקים מיום 24.3.14, התפרסם תיקון לחוק זכויות התלמיד, שמוסיף לעילות איסור האפליה במתן שירותי חינוך גם נטייה מינית וזהות מגדרית.

שנת פרסום: 2014