חקיקה

חוק העונשין, תשל"ז–1977, סעיפים 345(א)(2), 348(א), 441

סעיף 345(א)(2) לחוק אוסר על בעילת אישה (המוגדרת בחוק כהחדרת איבר-מין או חפץ לאיבר-המין של האישה), אף בהסכמת האישה, אם הסכמה זו הושגה במירמה לגבי זהותו של הבועל או לגבי מהות המעשה. יחסי-מין כאלה מוגדרים כאונס, והעונש עליהם הוא שש-עשרה שנות מאסר (או יותר, בהתקיים הנסיבות המפורטות בסעיף 345(ב), כגון שהאישה היא קטינה).

סעיף 348(א) לחוק מטיל עונש מוגדל על מי שמקיים מעשה מגונה (המוגדר בחוק כ"מעשה לשם גירוי, סיפוק או ביזוי מיניים") בנסיבות האמורות בסעיף 345(א)(2), כלומר, מעשה מגונה שנעשה בהסכמת האישה, אם הסכמה זו הושגה במירמה לגבי זהותו של האדם או לגבי מהות המעשה.

סעיף 441 לחוק אוסר על התחזות כאדם אחר.

בשלושת הסעיפים הללו נעשה שימוש כדי להעמיד לדין טרנסג'נדרים שלא אמרו לשותפותיהם ליחסי-המין כי נולדו עם איברי-מין נקביים.

שנת פרסום: 1977