חקיקה

חוק העונשין, תשל"ז–1977, סעיף 351 – סטיות מדרך הטבע

הסעיף, שבוטל ב-1988, אסר, בין השאר, על קיום יחסי-מין "שלא כדרך הטבע", ובכלל זה קיום יחסי-מין בין גברים "שלא כדרך הטבע". עבירות אלה הוגדרו בחוק כ"סטיות מדרך הטבע" וכ"עבירות נגד המוסר". בגין עבירות אלה הוטל עונש של עשר שנות מאסר. לפי סעיף 352 לחוק, העונש בגין ניסיון לבצע את העבירות הללו גרר עונש שבע שנות מאסר.

תחומים: קרימינליזציה
שנת פרסום: 1977