חקיקה

חוק הסכמים לנשיאת עוברים (אישור הסכם ומעמד היילוד), תשנ"ו-1996

לפי סעיף 1 לחוק זה, רק "איש ואישה שהם בני זוג" רשאים לחתום הסכם פונדקאות (בישראל) עם אישה שתישא את עוברם.

תחומים: פונדקאות
שנת פרסום: 1996