חקיקה

חוק איסור לשון הרע, תשכ"ה–1965

החוק אוסר על פרסום לשון-הרע. סעיף 1 לחוק מגדיר לשון-הרע, בין היתר, כ"דבר שפרסומו עלול להשפיל אדם בעיני הבריות או לעשותו מטרה לשנאה, לבוז או ללעג מצדם; לבזות אדם בשל מעשים, התנהגות או תכונות המיוחסים לו; ... לבזות אדם בשל ... מינו, נטייתו המינית ...".

סעיפים 6, 7 ו-7א קובעים את העונשים והפיצויים בגין הוצאת לשון-הרע, כולל פיצויים בגובה של עד 50,000 ש"ח ללא הוכחת נזק (או 100,000 ש"ח, אם לשון-הרע פורסמה בכוונה לפגוע).

תחומים: לשון הרע
שנת פרסום: 1965