חקיקה

חוזר משרד הבריאות מס' 16/2014 בנושא ניתוחים לשינוי מין

הורדת גיל המינימום לביצוע ניתוח שינוי מין

על פי הנוהל, גיל המינימום לביצוע ניתוח לשינוי מין הוא 18 (במקום 21 כפי שהיה עד כה).
הנוהל קובע כי המועמד לניתוח יידרש להציג ניסיון מוכח של 12 חודשים בזהות המגדרית המבוקשת. הנוהל אף מעניק לוועדה לשינוי מין סמכות לקצר את התקופה על פי שיקול דעתה. כמו כן, הנוהל קובע כי נטילת הורמונים היא איננה תנאי מחייב לביצוע הניתוח וכי יש להותיר זאת לשיקול הוועדה. הסמכות לאישור הניתוחים תהיה נתונה בידי ועדה ציבורית שתוקם לצורך כך ותורכב מפסיכולוג, פסיכיאטר, אורולוג, אינדוקרינולוג, גניקולוג ונציג של הקהילה הטרנסג'נדרית. הוועדה תהיה אחראית על אבחון, מעקב, בדיקה, סיוע וליווי של המועמדים לניתוח ותקבע את מידת התאמתם לביצועו.

שנת פרסום: 2014