ספרות

חגית לרנאו, עינב מורגנשטרן, "מה לי ולמשפט הפלילי? קהילת הלהט"ב, המשפט הפלילי ואכיפת החוק"

פורסם בספר "זכויות הקהילה הגאה בישראל: משפט, נטייה מינית וזהות מגדרית"

מאמר זה בוחן את יחסו של המשפט הפלילי לתחומים הקשורים לקהילת הלהט"ב משתי נקודות מבט שונות: האחת סוקרת את יחס המשפט הפלילי להתנהגות הקשורה לביטויים של מיניות, והאחרת – את תפקיד המשפט הפלילי כמגן על הקהילה הגאה. המאמר פותח בדיון על אודות המעבר מאיסור התנהגות מינית להט"בית להתרתה, תוך ביסוס הטענה שהאיסור הפלילי על התנהגות מינית כזו, גם כאשר איננו נאכף, מונע פיתוח של שיח משפטי העוסק בזהות להט"בית ובזכויות. בהמשך, דן המאמר בחקיקת ה מגן ובצעדים שהרחיבו את ההכרה המשפטית בזכויות הקהילה הגאה. המאמר מסתיים בבחינה ביקורתית של השינויים שחלו ביחסו של המשפט לקהילת הלהט"ב ובעיקר למידה שבה נאכפים איסורים פליליים שנועדו להגן עליה.

שנת פרסום: 2016