פסיקה

חב״ר 59470-07-19 - שר נ׳ מכבי

בית הדין לעבודה קיבל את בקשת משרד הבריאות להפסקת ההליך בעניין העותרת, בקובעו כי השאלה האם היא זכאית למימון ניתוח נישוי פנים ללא אישור גניטלי הפכה לתיאורטית, מאחר וזו קיבלה את האישור מן הוועדה להתאמה מגדרית ולכן זכאית למימון בכל מקרה.

עובדות המקרה: העותרת, אישה טרנסג׳נדרית, תבעה מקופת החולים ״מכבי״ ומשרד הבריאות מימון לניתוח נישוי פנים וזאת במסגרת הליך התאמה מגדרית. משרד הבריאות פנה לקופת החולים מכבי במכתב הבהרה לפיו ניתוח לנישוי פנים קיים בסל הבריאות כחלק מהותי מהליך להתאמה מגדרית. בתגובה, קופת החולים מכבי הודיעה כי היא נסוגה מעמדתה המקורית וכי קיבלה החלטה עקרונית להעניק לחבריה מימון עבור ניתוחי נישוי פנים במסגרת הליך התאמה מגדרית. יחד עם זאת, ביקשה העותרת לברר שאלה נוספת שנתעוררה בהליך והיא האם על קופות החולים לממן ניתוח נישוי פנים למטופלת שהחלה תהליך בוועדה, אך עוד לא קיבלה אישור לניתוח גניטלי (מה שמכונה בפסק הדין אישור "סופי" של הועדה).

הכרעת הדין: בית הדין קבע כי לאור התמשכות ההליכים, השאלה הפכה לתיאורטית כיוון שבינתיים התובעת קיבלה אישור גניטלי מן הוועדה להתאמה מגדרית, ועל כן יש לקבל את בקשת משרד הבריאות לביטול החלטת קודמת של בית הדין להמשיך את ההליך בעניין העותרת.

שנת פרסום: 2020