פסיקה

זי (דרום) 438/13 התובע הצבאי נ' סמל ג.ח

צוער בקורס קצינים ביצע מעשים מגונים בקצין תוך ניצול מצב של חוסר הכרה (שינה)

עובדות המקרה: נגד הנאשם סמל ג.ח הוגש כתב אישום בגין 3 עבירות מעשה מגונה, וכן בגין עבירה של התנהגות שאינה הולמת, שביצע בהיותו צוער בבית הספר לקצינים.
הוא ביצע את כלל המעשים במתלונן סג"מ נ.מ תוך ניצול מצב של חוסר הכרה (שינה) בשעת ליל מאוחרת. באירוע שלישי מסוג זה תוך 4 ימים בלבד, המתלונן לא רק הגיב באופן שהביא להפסקת הנגיעה באיבר מינו (כפי שעשה ב-2 המקרים הראשונים), אלא מיהר למצוא את הנאשם שיצא מהחדר, ושאל אותו "מה נראה לך? [...] מה אתה רוצה ממני?". הנאשם הכחיש בתחילה כי היה בחדרו של המתלונן, ולאחר מכן טען כי הגיע לחדר על מנת להעיר את מחליפו בשמירה.
לפי כתב האישום, הנאשם ביצע את המעשים לשם גירוי, סיפוק או ביזוי מיני (בכל אחד משלושת האירועים).

ההכרעה המשפטית: סמל ג.ח נידון ל8 חודשי מאסר לריצוי בפועל, מספר עונשי מאסר מותנים הורדה לדרגת טוראי, וכן חוייב בתשלום פיצויים בסך 1800 ₪.
השופטים קבעו שהוא ביצע מעשים שיש בהם כדי לפגוע באופן חמור בכבודו, נפשו, פרטיותו וצנעתו של הקורבן. נכתב בפסק הדין כי בעובדה שהמעשים בוצעו כלפיי צוער אחר במסגרת קורס קצינים יש כדי להעצים את חומרתם, לצד משמעות הפגיעה בערכי הצבא, ביחסי אמון בין חיילים, ובחובה המוטלת על הצבא לוודא שהחיילים יוכלו לבצע את שירותם בביטחון.
נמצא שהאירועים הסבו למתלונן עוגמת נפש ומבוכה הממשיכים ללוותו.
השופטים נתנו דעתם לשיקולי שיקום הנאשם, גילו הצעיר, הפגיעה בשאיפותיו (עד לנקודה הנ"ל שירותו הצבאי נחשב חיובי מאוד), היעדר עבר פלילי / משמעתי – אך לא מצאו לנכון לחרוג ממתחם העונש ההולם לעבירות מסוג זה, כלומר מאסר ממשי ומכביד.

שנת פרסום: 2015
קבצים: