פסיקה

הפ (י-ם) 8268-05-19 - שחר קורן נ' משפחה חדשה, ע"ר

בית המשפט אישר הסדר גישור במסגרת תובענה ייצוגית אשר הוגשה כנגד ארגון "משפחה חדשה" בעניין תוקפה של תעודת הזוגיות אשר מונפקת על-ידי הארגון.

עובדות המקרה: המבקשים הגישו תובענה ייצוגית כנגד ארגון "משפחה חדשה" בעניין ״תעודות הזוגיות״ שהארגון הנפיק ללקחותיו. המבקשים טענו כי העמותה מטעה את ציבור לקוחותיה, רוכשי התעודה, בשורה ארוכה של מצגים לרבות מצג לפיו תוקפה של תעודת הזוגיות האמורה הוא כתוקף נישואין, וכי תעודה זו שקולה לספח תעודת זהות להוכחת הזוגיות.

הכרעת הדין: השופטת אישרה את הסדר הגישור בין הצדדים במסגרתו נקבע כי המשיבה תציין במקום בולט באתר הבית שלה שמעמדה המשפטי של תעודת הזוגיות הוא כשל תצהיר המקנה לבני הזוג זכויות דומות לזכויות המוקנות לידועים בציבור. בנוסף, המשיבה התחייבה להימנע משילובים של מצגים מהם ניתן להבין כי "תעודת הזוגיות" שקולה או זהה לנישואין. כמו כן, הוסכם כי חברי הקבוצה יהיה זכאים לקבל מן המשיבה שירות של עריכת ייפוי כוח מתמשך ללא עלות. לאור זאת, השופטת קבעה כי ההסדר המוצע מתקן את מצגיה המטעים של המשיבה בכל הקשור לתעודה, וכן מעניק לחברי הקבוצה הטבה בעלת שווי משמעותי.

תחומים: נישואים, שונות
שנת פרסום: 2020