חקיקה

הנחיית היועץ המשפטי לממשלה בנושא "הגשת כתבי-אישום בענין משכב זכר"

ההנחיות קובעות כי תלונה על משכב זכר לא תיחקר "בשל חוסר עניין לציבור", וזאת אלא אם מתקיים אחד מן התנאים הבאים: (1) מעורב בחקירה צעיר שהוא מתחת לגיל 18; (2) העבירה נעשתה בכפייה, באיום או כשהקורבן נטול הכרה או הבנה; (3) המעשה נעשה במקום ציבורי; (4) בין המעורבים קיימים יחסי תלות או כפייה.

תחומים: קרימינליזציה
שנת פרסום: 1972