פסיקה

ה"ט 3866-06-16 מדינת ישראל נ' רחמים חוגי

הוסרה בקשת משטרת ישראל להוציא צווי הרחקה מת"א לכמה פעילי ימין וחרדים, מחשש שינסו לפעול נגד מצעד הגאווה בת"א ומשתתפיו.

עובדות המקרה: כשלושה ימים לפני קיום המצעד, ביקשה המשטרה להוציא צווי הרחקה למספר פעילי ימין ואנשים מהציבור החרדי מהעיר ת"א במהלך יום המצעד, מחשש שיפגעו בו או במשתתפיו. זאת, לאחר שאלה סירבו לחתום בפני המשטרה על התחייבות שלא יגיעו למצעד. הרשימה גובשה בעקבות רציחתה של שירה בנקי ז"ל במצעד הגאווה בירושלים, על ידי בדיקה ברשתות החברתיות, וכן בעקבות עבירות שבהם נחשדו אותם אנשים בעבר.

הכרעת הדין: המשטרה משכה את בקשתה, לאור הערות בית המשפט בעניינה. ביהמ"ש קבע שלא ניתן להעניק למשטרה את הסעד במסגרת החוק למניעת הטרדה מאיימת, בין היתר, משום שלפי החוק, לא נותנים צו בשל "מסוכנות" אלא על יסוד התנהגות בעבר של מי שנקט בהטרדה מאיימת כנגד אדם. משטרת ישראל מפרשת את המונח "אדם" לרבות הציבור כולו. אולם, כל עוד לא ניתנה הסמכה שבחוק, לא למשטרה ולא לביהמ"ש להורות כמבוקש, נדמה שלא היה מקום להגיש את הבקשה, באופן בה הוגשה, מלכתחילה. כמו כן, נמתחה ביקורת על כך שבקשת המשטרה הוגשה כשהיא אינה חתומה, לא צורף אליה תצהיר ואף לא היה ברור מי הגיש אותה. בנסיבות אלה, בקשות המשטרה נמחקו. השופט סיים את דבריו בכך ש"יש להאמין שהמשטרה תפעל על פי סמכויותיה בדין ותמצא את הדרכים החוקיות להגן על שלום הציבור לקראת המצעד ובמהלכו, תצעידו לשלום ותציל את המשתתפים מכף כל אויב ואורב בדרך ובכל מיני פורענויות המתרגשות לבוא לעולם".

שנת פרסום: 2016
קבצים: