כתבה

הטרנסג'נדרית סולקה מקבר רחל, המדינה תתנצל

טרנסג'נדרית ירושלמית שנמנע ממנה להתפלל בעזרת הנשים במתחם הגישה תביעה אזרחית על רקע אפליה מגדרית. בפסק הדין נקבע כי המדינה תדאג להעלות את המודעות לנושא