פסיקה

דנג"ץ 5591/20 - צור-וייסלברג נ׳ מנהל מינהל האוכלוסין במשרד הפנים

בג״ץ הורה על קיום דיון נוסף בעניין צור-וייסלברג, לאחר שדחה את העתירה במסגרתה נתבקש כי משרד הפנים ירשום בנות זוג מאותו המין כהורות על בסיס הודעה משותפת של בנות הזוג.

עובדות המקרה: העותרות הן בנות זוג מאותו המין אשר ביקשו כי פקיד הרישום יכיר בהן כהורות על בסיס הודעה משותפת של בנות הזוג. בפסק הדין קבע המשנה לנשיאה מלצר כי רישום הורות במרשם האוכלוסין נשען על קיום קשר ביולוגי בין ההורים לילד, ולכן קיים שוני רלבנטי בין זוג הטרוסקסואלי הרשום כנשוי לבין זוג נשים מאותו מין הרשומות כנשואות, שכן בקרב הקבוצה הראשונה תקום חזקה (הניתנת לסתירה) בדבר זיקה ביולוגית, אשר אינה חלה אצל זוג נשים מאחר ולא קיימת זיקה ביולוגית בין בת הזוג של האם היולדת לבין הילד. לאור זאת, נקבע כי מדיניות המשיב הינה בגדר "יחס שונה לשונים" ולכן אינה עולה כדי הפליה חוקתית.

הכרעת הדין: הנשיאה חיות הורתה על קיום דיון נוסף בפני הרכב של שבעה שופטים.

שנת פרסום: 2021