פסיקה

דנג"ץ 4252/00 שר הפנים נ' ניקול ברנר-קדיש

דיון נוסף בעקבות החלטת בג"ץ להכיר באימוץ שנעשה כדין בארה"ב ע"י בת-זוגה של אם ביולוגית

דיון זה נערך לבקשת המדינה.

ההכרעה המשפטית: אין הכרעה. המדינה הודיעה על מחיקת העתירה, תוך שהיא מבהירה כי לעמדתה, פסק-הדין המקורי יחול רק על סוגי מקרים דומים בעתיד, וכי פסק-הדין האמור חל רק לעניין המרשם (כלומר, אין בו כדי להקנות זכויות נוספות למי שביצעו אימוץ כדין בחו"ל).

*לפסק דין קודם בפרשה זו, ראו:
בג"ץ 1779/99 ניקול ברנר-קדיש נ' שר הפנים

שנת פרסום: 2008