ספרות

דן יקיר ויונתן ברמן, "נישואין בין בני אותו המין: האומנם הכרחי? האומנם רצוי?"

פורסם בכתב העת "מעשי משפט", כרך א

הרשימה עוסקת בדילמות שליוו את העתירה לבג"צ בפרשת בן ארי, אשר ביקשה לחייב את משרד הפנים לרשום במרשם האוכלוסין את נישואיהם של בני-זוג מאותו המין שנישאו מחוץ לישראל. העתירה התקבלה, אך פסק הדין היה טכני ונעדר רטוריקה התומכת בזכותם של בני-זוג בני אותו המין לשוויון. למרות שלהט"בים רבים רואים ברישום נישואין צעד מתבקש לאחר ההישגים המשפטיים שהושגו ב-15 השנים האחרונות בנוגע לזכויותיהם של זוגות מאותו המין, לא ניתן להתעלם מהשאלה אם אכן מדובר במאבק לקידום זכויות האדם, כמו גם מהיעדרו של קונסנזוס פנים-קבוצתי בנושא. הרשימה מנתחת באופן ביקורתי את השאלות שמעוררת סוגיית כניסתם של זוגות מאותו מין למוסד הנישואין, ומתארת את הלבטים שליוו את עורכי-הדין שייצגו את העותרים מטעם האגודה לזכויות האזרח.

שנת פרסום: 2008