פסיקה

דיון נג/3-160 (ארצי) אל-על נתיבי אויר לישראל בע"מ נ' יונתן דנילוביץ

חברת אל-על הפלתה דייל בכך שלא העניקה כרטיסי טיסה חינם לבן-זוגו מאותו מין, כמקובל לגבי בני-זוג ממין שונה

עובדות המקרה: המשיב, יונתן דנילוביץ, המועסק כדייל אצל העותרת אל-על, מקיים מערכת חיים יציבה ומתמשכת עם גבר אחר, שבמסגרתה מקיימים השניים משק-בית משותף ומגורים משותפים בדירה שנרכשה במאמץ משותף. על-פי הסכם קיבוצי הנהוג אצל העותרת, מוענק לכל עובד קבוע, פעם בשנה, כרטיס טיסה ללא תשלום, עבורו ועבור "בן/בת זוגו". על-פי הסדר קיבוצי שהוחל על העותרת ועובדיה, ניתנו כרטיסי טיסה גם "לידוע/ה בציבור כבעל/ כאשה של עובד/ת החברה אם בני-הזוג חיים ביחד במשק-בית משותף כבעל ואשה לכל דבר ועניין, ואין באפשרותם להינשא לפי החוק". המשיב פנה לעותרת בבקשה להכיר בשותפו לחיים כ"בן-זוגו" לעניין קבלת כרטיס טיסה, ובקשתו נדחתה. הוא עתר לבית-הדין האזורי לעבודה, וזה פסק כי הוראת ההסכם הקיבוצי, שאינה מעניקה טובת הנאה כאמור לשותפו לחיים של עובד, מפלה בסתירתה את סעיף 2 לחוק שוויון ההזדמנויות, אשר אוסר אפליה על רקע נטייה מינית. לפיכך, הוראת ההסכם הקיבוצי נפסלה. העותרת מערערת על פסק-הדין.

ההכרעה המשפטית: בית-הדין הארצי לעבודה דחה את הערעור, וקבע כי צדק בית-הדין האזורי שפסל את ההוראה האמורה מכוח עיקרון השוויון הקבוע בחוק. משכך זכאי התובע לדרוש מן המערערת את טובת ההנאה, שלא הוענקה לו עד כה מטעמים מפלים.

לפסק הדין בערכאה הקודמת, ראו:
תב"ע מט/1503-3 יונתן דנילוביץ נ' אל-על נתיבי אויר לישראל בע"מ
לפסק הדין בעתירה לבג"ץ, ראו:
בג"צ 721/94 אל-על נתיבי אויר לישראל בע"מ נ' יונתן דנילוביץ

שנת פרסום: 1993