ספרות

דורי ספיבק, "זרקור: שלוש הערות על בג"ץ "קלפים פתוחים""

פורסם בספר "זכויות הקהילה הגאה בישראל: משפט, נטייה מינית וזהות מגדרית"

המאמר מציע עיון מחודש בפרת "קלפים פתוחים" ובוחן את השינויים שחלו במציאות הישראלית מאז שאירעה, כיצד נראה המאבק ההוא במבט עכשווי ומה אפשר להסיק מהצלחתו המסחררת (ומהצלחתם של מאבקים אחרים). לאחר דיון בגלגולי העתירה, דן הכותב בשימוש בכלים מקצועיים חוץ-משפטיים להתמודדות המשפט עם להט"ביות, נוגע ברטוריקה של פסק הדין ומסכם בהערה לעניין הצורך לעמוד על המשמר ולהמשיך להגן על חופש הביטוי, גם בימים שבהם ייתכן שנדמה שהמטרה בזירה זו הושגה, ותשומת לבה של הקהילה מופנית למאבקים אחרים.

שנת פרסום: 2016