ספרות

דו"ח הוועדה לבחינת פגיעות מיניות בקהילת הלהטב"ק בדגש על ארגונים חברתיים (2022)

הוועדה לבחינת פגיעות מיניות בקהילת הלהטב"ק הוקמה ביוזמת איגי, ארגון נוער גאה, בנובמבר 2021 בעקבות פרסומן של כמה פרשות שעניינן טענות בדבר פגיעות מיניות בקרב קהילת הלהטב"ק.
שנת פרסום: 2022