ספרות

דוד קרצמר, יניב לושינסקי, "זכויותיהם של להט"בים במשפט הבינלאומי"

פורסם בספר "זכויות הקהילה הגאה בישראל: משפט, נטייה מינית וזהות מגדרית"

המאמר סוקר את יחס המשפט הבינלאומי לקהילת הלהט"ב. המאמר פותח ברקע כללי לנושא, עובר לדון בהכרה ההדרגתית של מערכות הדין הבינלאומי בזכויות להט"ב, החלטות של מוסדות פוליטיים (ובכלל זאת של גופים לא ממשלתיים) ובוחן אמנות בינלאומיות ואת הדין בישראל. בשאר חלקי המאמר, נבחנות סוגיות שונות מהמישור הבינ"ל, כך: בחלקו השני של המאמר, עוסק באיסור ההפליה המוטל מכוח האמנות הבינלאומיות לזכויות אדם; חלקו השלישי עוסק בסוגיית הפללתם של יחסי מין הומוסקסואליים; חלקו הרביעי של המאמר עוסק בזכות לנישואין ולחיי משפחה; חלקו החמישי את מצעדי הגאווה; ובחלקים השישי והשביעי עוסק בטרנסג'נדרים ובמבקשי מקלט. לפני סיכום בוחן המאמר את האפשרות לראות ברדיפת להט"בים כפשע נגד האנושות.

שנת פרסום: 2016