פסיקה

בש"א 8749-22 פלונית נ' פלונית

עובדות המקרה: נדונה בקשה להעברת הדיון בשלושה הליכים בין הצדדים מבית המשפט המחוזי ובית המשפט לענייני משפחה בתל אביב למחוז שיפוט אחר (מרכז). הצדדים הן בנות זוג לשעבר ביניהן מתנהלים הליכים משפטיים. המבקשת החלה לעבוד כעוזרת משפטית בבית משפט השלום בתל אביב, ואף שנשיא בית משפט השלום בתל אביב הודיע לה כי אין מניעה להמשיך לנהל את ההליכים בבתי המשפט בהם נפתחו היא סבורה כי המשך ניהול ההליכים בבתי המשפט במחוז תל אביב יביא לפגיעה קשה בפרטיותה ובכבודה. המשיבה טוענת כי הבקשה מהווה דוגמה לשימוש לרעה מצד המבקשת בהליכי משפט.

דיון והכרעה: אין להורות על העברת ההליכים לבתי משפט במחוז שיפוט אחר. אין חשש לפגיעה בפרטיות המבקשת, ובשים לב למשך הזמן שההליכים המשפטיים בין הצדדים מתנהלים בבתי המשפט במחוז תל אביב, ולהיכרות המותבים עמן, שיקולים הנוגעים ליעילות הדיון מטים אף הם את הכף אל עבר דחיית הבקשה.

שנת פרסום: 2023