פסיקה

בש"א 167470/03 עו"ד זאב משה בן דורי נ' אבי קורצברג

בקשה להטלת צו איסור פרסום על הליך משפטי שעניינו גידופים שהוטחו בתובע ועוסקים בנטייתו המינית

עובדות המקרה: מדובר בבקשה להטלת צו איסור פרסום על תביעה שמתנהלת בין הצדדים, שבה טוען התובע/המבקש כי הנתבע הטיח בו האשמות וגידופים חמורים המתייחסים לכאורה לנטייתו המינית. התובע טוען כי "אם יינתן פומבי לעצם התביעה [...] הפרסום יגרום לו נזק כפול ומכופל."

ההכרעה המשפטית: ביהמ"ש דחה את הבקשה, בקבעו כי היא אינה מקיימת אף אחד מן החריגים לעיקרון פומביות הדיון – הטלת איסור פרסום אינה נחוצה לשם הגנה על ביטחון המדינה; לשם הגנה על עניינו של קטין או חסר ישע; לשם הגנה על עניינו של מתלונן או נאשם בעבירות מין; והיא אף אינה נחוצה לשם הגנה על המוסר, משום ש"נטייתו המינית של אדם אינה בגדר בעיה מוסרית" ומשום שהמשמעות השלילית שהמבקש מייחס לטענות בדבר נטייה מינית מוטלת בספק.

תחומים: לשון הרע
שנת פרסום: 2003
קבצים: