פסיקה

בר"ע 20209/99 פלונית נ' פלמונית

נדחתה בקשת האם הביולוגית לסלק תובענה של בת הזוג לשעבר לקביעת הסדרי ראייה ומינוי אפוטרופא ביחס לילדתן

עובדות המקרה: בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט לענייני משפחה. המשיבה תבעה בבית המשפט לענייני משפחה קביעת הסדרי ראייה ומפגשים בינה לבין קטינה, וכן היא תבעה את מינויה כאפוטרופא נוספת לקטינה (בנוסף למבקשת – שהיא אימה של הקטינה). המבקשת ביקשה לסלק על הסף את התובענות מחמת חוסר עילה שבדין או לחילופין מחמת חוסר סמכות של בית המשפט לענייני משפחה, שכן, לטענתה, אין מדובר בסכסוך בתוך המשפחה (המבקשת והמשיבה אינן בנות משפחה והסכסוך אינו משפחתי) ולכן אין הסמכות נתונה לבית המשפט לענייני משפחה. בית המשפט דלמטה דחה את בקשתה, ועל כך מבוקשת רשות ערעור.

ההכרעה המשפטית: בקשת רשות הערעור נדחתה. לעניין בקשת המינוי כאפוטרופא, הובהר כי הסמכות נתונה בבירור לבית המשפט בענייני משפחה, שמוסמך מכוח החוק לדון בענייני אפוטרופסות. לעניין מעמדה של המשיבה כבת משפחה, נקבע כי "מעמד כזה יכול להיות לה מכוח סעיף 68 בחוק הכשרות" וכי המשיבה "הייתה, כפי הנראה, דמות משמעותית בחיי הילדה, ואולי חשוב לשמור על מעמד זה לטובת הילדה ובריאותה הנפשית."

לדיון בערכאה הקודמת, ראו:
בתמ"ש 51601/98 פלונית נ' אלמונית

שנת פרסום: 1999
קבצים: