פסיקה

בר"ם 6324-20 פלוני נ' משרד הפנים

החלטה בבקשתו של גבר טרנס למקלט מדיני בישראל

עובדות המקרה: המבקש הוא גבר טרנסג'נדר שביקש מקלט מדיני בישראל לאחר שנרדף במולדתו, סרי לנקה, בשל נטייתו המינית על רקע מערכת יחסים עם אזרחית סרי לנקה אחרת אשר החלה טרם הזדהותו כטרנסג'נדר. בקשתו נדחתה על ידי מנכ"ל רשות האוכלוסין וההגירה בהסתמך על המלצת יו"ר הוועדה המייעצת לענייני פליטים. ערר שהגיש נדחה אף הוא ב06.10.2019. גם ערעור שהוגש לבית המשפט המחוזי בירושלים בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים נדחה ב15.07.2020. מכאן בקשת רשות הערעור שלפנינו.

דיון והכרעה: במאי 2021 הוחלט להביא את הבקשה לבחינה חוזרת בפני הוועדה המייעצת. למבקש נערכו מספר ראיונות במהלכם עלה עניין זהותו המגדרית. ביום 30.12.2021 הגישה הוועדה המייעצת לשרת הפנים את המלצתה, ברוב דעות, לדחות את בקשתו לקבלת מקלט. דעת הרוב בוועדה סברה כי טענת המבקש באשר להיותו גבר טרנסג'נדר אינה מהימנה, וביום 03.01.2022 החליטה שרת הפנים לדחות את בקשת המקלט. ב18.03.2022 הוגשה הודעת עדכון מטעם המבקש ובה ביקש עיון חוזר בהמלצת הוועדה המייעצת. לבקשה צורפה חוות דעת מטעם הפסיכיאטר יו"ר הוועדה להתאמה מגדרית במשרד הבריאות. ב29.04.2022 הגישו הצדדים בקשה למחיקת הליך: הוסכם ביניהם כי חוות הדעת החדשה תובא לדיון חוזר בוועדה המייעצת, בסיומו תונח המלצתה העדכנית בפני שרת הפנים לצורך קבלת החלטה חדשה בעניינו של המבקש ועד לקבלת ההחלטה יינתן למבקש רישיון זמני לישיבת ביקור מכוח סעיף 2(א)(5) לחוק הכניסה לישראל. בנסיבות אלה, הדיון בבקשת רשות הערעור התייתר.

שנת פרסום: 2022