פסיקה

בעמ 9182/18 - פלונית נ' היועץ המשפטי לממשלה

ביהמ״ש העליון דחה שתי בקשות רשות ערעור על פסק דינו של ביהמ״ש המחוזי בלוד, אשר קבע כי בתי המשפט אינם מוסמכים לתת צו הורות פסיקתי עובר ללידה, ואף כי כלל אין לדון בבקשה למתן הצו בשלב זה.

עובדות המקרה: שתי בקשות רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בלוד, אשר קבע כי בית המשפט אינו מוסמך לתת צו הורות פסיקתי עובר ללידה, ואף כי כלל אין לדון בבקשה למתן הצו בשלב ההיריון. המבקשות בבע"ם 9182/18 טענו כי טובת הילד, יחד עם זכויות היסוד של האימהוֹת להורוּת, לחיי משפחה ולשוויון תומכות במתן צו הורות מותנה עובר ללידה. המבקשות בבע"ם 681/19 קראו לאימוץ מתווה שיאפשר הגשת בקשות לצווי הורות כבר במהלך ההיריון, כאשר הצו עצמו יינתן מיד לאחר הלידה. היועץ המשפטי לממשלה טען כי מתן צו הורות מותנה יעצים את אי-הוודאות המשפטית לגבי ההורות, וכי התחולה הרטרואקטיבית שניתן להעניק לצו הורות שהבקשה לקבלתו הוגשה סמוך ללידה פותרת את הקשיים שעליהם הצביעו המבקשות.

הכרעת הדין: השופט הנדל דחה את בקשת הערעור ופסק כי הרטרואקטיביות של צו ההורות הפסיקתי, יחד עם הצעתו של היועץ המשפטי לממשלה לאפשר הגשת בקשה לצו הורות כ-60 יום עובר למועד המשוער של הלידה על מנת לאפשר בדיקה מוקדמת של הנתונים הרלוונטיים, מצמצמות באופן ניכר את פער הזמנים שבין הלידה למתן צו ההורות ממילא.

שנת פרסום: 2020