פסיקה

בע"מ 5388/22 פלונית נ' פלונית

החלטה בבקשת רשות ערעור ובבקשה לסעד זמני בתיק

בקשת רשות ערעור ובקשה למתן סעד זמני בערעור על פסק דינו של ביהמ"ש המחוזי בעמ"ש 46456-01-22.

רקע עובדתי: המבקשת והמשיבה הן בנות זוג לשעבר. בנן הבכור נולד במהלך הזוגיות, ובנן השני נולד למשיבה לאחר פרידתה מהמבקשת. המבקשת ניהלה קשר מסוים עם הקטין במתכונת של מפגשים במרכז קשר ועתרה לבית המשפט לענייני משפחה בתביעה לקבל צו הורות פסיקתי על הקטין. תביעתה נדחתה והיא ערערה על כך. ערעורה התקבל. המשיבה הגישה בקשה לעיכוב ביצוע פסק הדין עד להכרעה בבקשת רשות ערעור שהיא מתעתדת להגיש. במקביל הגישה המבקשת את בקשת רשות הערעור שלפנינו, בה היא טוענת כי בית המשפט לא קבע את סדרי המשמורת וזמני השהות הנדרשים, וכן כי היה צריך לבטל את קביעת בית המשפט לענייני משפחה כי הוצאות שנפסקו בהליך לחובת המשיבה לא ייגבו. כמו כן הגישה המבקשת בקשה לסעד זמני בו עתרה חידוש מפגשיה עם הקטין עד להכרעה בבקשת רשות הערעור.

דיון והכרעה: הבקשה לסעד זמני הוגשה טרם זמנה, ולכן נדחית. ממילא ההכרה בהורותה של המבקשת טרם נעשתה חלוטה. צו הורות פסיקתי הוא צו מכונן, היוצר את ההורות, ואינו רק מצהיר על מצב קיים. לא ניתן, עדיין, ליתן תוקף להורותה המהותית של המבקשת. עד שלא יסתיים עיכוב הביצוע, לא ניתן יהיה להורות על חידוש מפגשיה של המבקשת עם הקטין. הסדרי המשמורת לא ייקבעו עד שתוכר הורותה של המבקשת באופן סופי, שכן הסדרי המשמורת נובעים מן ההורות. אשר לבקשת רשות הערעור, זו תידון ביחד עם בקשת רשות הערעור מטעם המשיבה, לכשזו תוגש.

שנת פרסום: 2022