פסיקה

בע"מ 4890/14 פלונית נ' פלונית

הכרה בהורה בזוגיות חד-מינית שאינם ההורה הביולוגי ללא צורך בהליך אימוץ - התקבלה באופן חלקי בקשה לעיון מחודש בהסדרי משמורת בסכסוך בין בנות זוג מאותו מין לגבי צו הורות פסיקתי

עובדות המקרה: בקשת רשות לערער על החלטת המחוזי אשר דחה את בקשת המבקשת להעניק לה רשות לערער על החלטת ביהמ"ש לענייני משפחה. ביהמ"ש לענייני משפחה דחה בקשה לבטל סעד זמני הקובע הסדרי ראייה זמניים הנוגעים לבנותיהן הקטינות של המבקשת והמשיבה.
המבקשות הן בנות זוג מאותו מין, ובקיץ 2010 נולדה לכל אחת מהן – בהפרש של שלושה שבועות זו מזו – בת ביולוגית: ביתּה הביולוגית של המשיבה שתכונה להלן א'; ובתּה הביולוגית של המבקשת שתכונה להלן ב'. הקטינות, החולקות גם קשר גנטי, חיו יחד עם אימותיהן תחת קורת גג אחת וגדלו כאחיות זו לזו, וזאת עד שבמחצית השנייה של שנת 2012 עזבו המבקשת וביתּה הביולוגית ב' את הדירה המשותפת. בסכסוך בין בנות הזוג מבקשת כעת המשיבה כי יוענק לה "צו הורות" כך שהקשר הקיים בינה לבין הקטינה ב' יעוגן משפטית; כי הקטינה ב' תימצא במשמורת משותפת; וכי יתקיימו הסדרי ראייה בינה לבין ב' ובין ב' לבין אחותה א', באופן שיישמר את הקשרים ביניהן. בסופו של דיון שהתקיים בבית המשפט לענייני משפחה הגיעו הצדדים להסכמות אשר קיבלו תוקף של החלטה, שלפיהן יתקיימו הסדרי ראיה בימים שני ורביעי במקומות שפורטו בהחלטה; יתקיים מפגש נוסף ביום שבת במקום שיוסכם על ידי הצדדים; בית המשפט ימנה מומחה מתאים; והצדדים יופנו ליחידת הסיוע. בקשתה של המבקשת להעניק לה רשות לערער על החלטה זו – נדחתה, ומכאן ההליך הנוכחי.

ההכרעה המשפטית: הבקשה התקבלה, וההליך הוחזר לבית המשפט לענייני משפחה לצורך עיון נוסף במתכונת הסדרי הראייה שנקבעו. בית המשפט העיר כי "יש מקום לשקול בשנית את מתכונת הסדרי הראייה שנקבעו. משמעות הסדרי הראייה שעליהם הסכימו המבקשת והמשיבה היא כי הלכה למעשה נכפים על השתיים מפגשים תכופים. חיובן של המבקשת והמשיבה להפגיש את הקטינות ואגב כך להיפגש זו עם זו למשך שעות ארוכות כמה פעמים בשבוע, בשים לב לסכסוך המר הניטש ביניהן, מצריך בחינה נוספת באשר למתכונת הפגישות [...]".
נקבע שאין לאפשר ניתוק מוחלט בין הצדדים, שכן הדבר עלול לפגוע בסעד המבוקש על ידי המשיבה – צו הורות פסיקתי – שאין מניעה להעניקו במקרים הנכונים. השופט הסביר כי "צו הורות מעין זה מעגן את הקשר המשפטי בין הורים ממשפחות חד-מיניות לבין ילדיהם, ויש בו כדי להקל ולקצר את הליך ההכרה בהורה הלא-ביולוגי שלו נדרשים כיום זוגות חד-מיניים".

ראה פרסום בתקשורת בנושא פס"ד זה: הורים, גם ללא אימוץ: פסיקה תקדימית לגאים

שנת פרסום: 2014
קבצים: