פסיקה

בע"ם 21/8428 פלונית נ' פלונית

העליון דחה בקשת רשות ערעור של אם שדרשה צו מניעה שיאסור על שימוש בהקלטה של בתן הקטינה שהקליטה זוגתה במסגרת הליך משפטי

עובדות המקרה: המבקשת והמשיבה הן בנות זוג לשעבר, שנישאו בארה"ב והביאו לעולם שתי בנות במהלך נישואיהן. כשנתיים לאחר הולדת הבת הצעירה עלו יחסיהן על שרטון ומאז מתנהל ביניהן מאבק משפטי נרחב, בעוד הקטינות נמצאות במשמורת משותפת של זמני שהות שוויוניים. ביסודו של ההליך: סכסוך הנסוב סביב חינוכה של הבת הצעירה, האם תמשיך להתחנך בגן פרטי או שתעבור לגן עירוני. על רקע המחלוקת הודיע הגן הפרטי על הפסקת שילובה של הקטינה בגן, מה שגרר שני הליכים: האחד, בקשה שהגישה המשיבה לסעד זמני שעניינו השבת הקטינה לגן הפרטי. השני, תובענה שהגישה המשיבה למתן צו המורה לרשום את הקטינה למסגרת חינוכית, ולהסמיך את המבקשת לעשות כן אף ללא הסכמת המשיבה. במסגרת ההליך הראשון הקליטה המשיבה שיחה שערכה עם הבת הגדולה, ובעקבות זאת עתרה המבקשת לכך שבית המשפט לענייני משפחה יוציא צו מניעה זמני האוסר על המשיבה להקליט את הקטינות וכן צו שימנע ממנה לעשות שימוש בהקלטות קיימות של הקטינות. בקשת המשיבה לסעד זמני בהליך הראשון נדחתה. בהליך השני ניתן צו שהורה על רישומה של הקטינה לגן עירוני לאלתר. המבקשת עתרה לכך שההחלטה בהליך הראשון תבוטל, שיינתן צו מניעה זמני האוסר על הקלטת הקטינות, שיצורף מנהל בתי המשפט כמשיב להליך לצורך הבהרה מהם המקרים החוסים תחת נוהל הנשיאה וכן שבית המשפט המחוזי יקבע כי הקלטת קטינים לצורך שימוש בהליך שיפוטי פוגעת במוגנותם ובקשר שלהם עם ההורה שלא ביצע את ההקלטה. בית המשפט המחוזי דחה את הערעור, ומכאן הערעור שלפנינו.

דיון והכרעה: דין הערעור להידחות מכיוון שהבקשה אינה עומדת באמת המידה המחמירה שנקבעה למתן רשות ערעור ב"גלגול שלישי". המבקשת טוענת כי השאלות שהיא מעלה הן עקרוניות, אך בפועל שאלתה אינה עקרונית כי אם עוסקת בנסיבות דנן. דרכה של המבקשת פתוחה בכל הנוגע לבירור השאלות שבמחלוקת, במסגרת הליכים המתנהלים בסדר הדברים הרגיל. הערעור נדחה, לא נעשה צו להוצאות.

שנת פרסום: 2021