ספרות

בנימין בלום, "מפטריארכיה להטרונורמטיביות או מפורמליזם לערכים? החיסיון בין בני זוג מאותו המין"

פורסם בספר "זכויות הקהילה הגאה בישראל: משפט, נטייה מינית וזהות מגדרית"

מאמר זה בוחן את היקפם הראוי של הדינים המיוחדים באשר לעדות בני זוג תוך דגש מיוחד על בני זוג מאותו המין. חלקו הראשון של המאמר מגדיר מונחי יסוד בדיני ראיות, ההיסטוריה של הכלל הישראלי הקובע כי בני זוג אינם כשרים להעיד במשפט פלילי נגד בני זוגם וההצדקות לכלל זה. המאמר מעיין במשפט המשווה, ומציע מודל חלופי, עקבי יותר, המעניק חיסיון לבני זוג במקום כלל הפוסל אותם לעדות במקרים מסוימים. בסוף המאמר, תוך דגש על ביקורות פמיניסטיות ולהט"ביות, נבחן המאבק להרחבת החיסיון לבני זוג מאותו המין, בהדגשת הביקורות שמאבק זה מעורר. בתוף כך המאמר מתחקה אחר מגמת הדוקטרינה בדבר עדות בני זוג, מפטריארכליות להטרונורמטיביות.

שנת פרסום: 2016