פסיקה

ב"ל 943-07-12 פלוני נ' המוסד לביטוח לאומי

אבות חד-מיניים לתאומים שנולדו בהליך פונדקאות זכאים לדמי לידה בנפרד

עובדות המקרה: לתובע ולבן זוגו, זוג ידועים בציבור, נולדו תאומים בלידה אחת בהליך פונדקאות בקנדה, כאשר נוכח אופן ביצוע ההליך מבחינה ביולוגית, לתובע נולד בן ולבן זוגו נולדה בת (אח ואחות ביולוגיים מצד האם – שאינה הפונדקאית).
בן זוגו של התובע הגיש תביעה לדמי לידה, מענק לידה ודמי אשפוז עבור הולדת הבת ותביעותיו אושרו. התובע, שהגיש תביעה זהה להולדת בנו מאותה לידה לתשלום דמי לידה, מענק לידה ודמי אשפוז, נדחה עקב "העדר זכאות".

ההכרעה המשפטית: בית הדין האזורי לעבודה קיבל את התביעה ופסק כי: בנסיבות המקרה של בני הזוג וע"פ הוראות הדין, רק התובע מוכר כאבי ילדו ואילו בן הזוג מוכר כאבי הילדה. לפיכך, ולו בשל כך, יש לראות בכל אחד מבני הזוג כהורה בודד, וכל אחד מהם זכאי לכל הזכויות המגיעות לו בגין לידת ילדו הביולוגי - דמי לידה, מענק ודמי אשפוז.
בנוסף, צויין כי מאחר שהתובע לא יכול היה לחזור לעבודתו בשים לב ללידת התאומים בחו"ל, אשפוזם זמן ממושך בשל הלידה המוקדמת (שבוע 27 להיריון), והצורך בכל ההליכים המשפטיים של הכרה באבהות, הכרה באזרחות ישראלית והבאת כל הורה את ילדו לישראל, ובשים לב שהתובע הוא אפוטרופסו היחיד, היה עליו לשהות בחופשת לידה, והוא זכאי לדמי לידה בנפרד מבן זוגו;
אין מדובר בהפליית זוגות הטרוגניים אל מול בני זוג מאותו המין המביאים תאומים לעולם בפונדקאות. מדובר בשני מקרים שונים מהותית תוך התעלמות משוני רלוונטי המבחין ביניהם ואינו משיג שוויון אמיתי.

לפסק הדין של ביה"ד הארצי לעבודה שהפך את החלטת ערכאה זו, ראו:
עב"ל 19745-05-15 המוסד לביטוח לאומי נ' אלמוני

שנת פרסום: 2015
קבצים: