פסיקה

ב"ל (ת"א) 18838-10-21 אמיר הנדל נ' המוסד לביטוח לאומי

בן זוג בן אותו המין זכאי לפטור מדמי ביטוח לאומי

עובדות המקרה: התובע ובן זוגו הם ידועים בציבור. ביום 13.2.21, בהמשך לדרישת הנתבע (הביטוח הלאומי) לתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות עבור השנים 2018-2019, שלח התובע לנתבע את השאלה "האם עקר בית שבן זוגו עובד איננו זכאי לפטור מתשלום ביטוח לאומי?". הביטוח הלאומי השיב כי "רק אישה עקרת בית פטורה מתשלום, ולכן הנך מחויב בתשלום החוב". בתגובה למכתב מיצוי הליכים ששלח התובע, השיב הביטוח הלאומי כי "ע"פ חוק הביטוח הלאומי גבר הינו מבוטח חובה. מכוח סעיף 238 לחוק, "עקרת בית" תיחשב אישה, שבן זוגה מבוטח, העובדת במשק ביתה ואינה שכירה/עצמאית. על כן, לא ניתן להעניק הפטור לגבר. מצורף פסק דין בנושא". התובע טוען כי מקום בו זכאים בני זוג הטרוסקסואלים לזכות סוציאלית זכאים לאותה הזכות הסוציאלית גם בני זוג מאותו המין.

דיון והכרעה: ראשית מובהר כי השאלה שנדונה בהליך איננה האם יש להחיל את הוראות החוק לעניין "עקרת בית" כשמדובר בזוג הטרוסקסואלי כאשר הגבר הוא עקר בית, שאלה שכבר הוכרעה. השאלה העומדת במרכז ההליך היא האם, כל עוד הנתבע מוסיף להעניק את הפטור לעקרת בית לתא משפחתי שבו יש נשים (בין אם בזוגיות עם גבר ובין אם בזוגיות עם אישה), אין מקום להחיל זאת גם על תא משפחתי של זוג גברים. חוק הביטוח הלאומי מגדיר עקרת בית כ"אשה נשואה, למעט עגונה, שבן זוגה מבוטח לפי פרק זה, שאינה עובדת ואינה עובדת עצמאית, ובכלל זה אישה כאמור שהיא חברת קיבוץ מתחדש". בעניין מני (פסק הדין שצירף הביטוח הלאומי לתשובתו) דחה בג"ץ את עתירת העותרים, בעל ואישה, שעניינה בקשה להחיל על הגבר שאינו עובד ואינו עצמאי את הוראות חוק הביטוח הלאומי המתייחסות ל"עקרת בית". בית המשפט קיבל את טענת התובע שלפיה המחוקק עיגן את מוסד "עקרת הבית" בחוק כדי להעניק "הטבה סוציאלית" לתא המשפחתי שבו אחד מבני הזוג מבצע את עבודות הבית ולא יוצא לשוק העבודה. באותה עת על פי רוב הייתה האישה זו שמבצעת את עבודות הבית ולכן החוק נכתב בלשון "עקרת בית" בלבד. ואולם, נקבע כי ההסדר החקיקתי הקיים מבוסס על תפיסות עולם מיושנות, ופוגע בתא משפחתי של שני גברים. במסגרת מערכת משפט שדוגלת בשוויון בין המינים אפליה בין גברים לנשים נראית תמוהה. הטבה מדיני הביטחון הסוציאלי הרלוונטיים לעניין זה אמורה להיות מוענקת לכל תא משפחתי, כך שלכל זוג תהיה בחירה להותיר את אחד מבני הזוג במשק הבית. דמי הביטוח הלאומי וביטוח הבריאות ששילם התובע עבור השנים 2018-2019 הוחזרו לו.

שנת פרסום: 2023