כתבה

בית המשפט הכיר בהורה הלא-גנטי בהליך פונדקאות

בית המשפט המחוזי בתל אביב הכיר רטרואקטיבית בגבר כהורה של ילדי בן זוגו שנולדו בפונדקאות. עתירת השניים בדרישה שהוא יוכר כבר מרגע הלידה לא התקבלה במלואה והוא יוכר מהרגע שבו נקבע בארה"ב כי הפונדקאית איננה אמם של הילדים.

מתוך YNET (לחץ כאן),
27.3.2018