פסיקה

בג״ץ 3148/18 - פלוני נ׳ שר הפנים

בג״ץ העניק צו על-תנאי המורה למשיבים לנמק מדוע לא יוחלפו השדות ״שם האם״ ו-״שם האב״ בשדות ״הורה״ בתעודת הלידה אם ההורה היולד הינו טרנסג׳נדר ונעשתה פנייה לוועדה הרב מקצועית.

עובדות המקרה: עתירה לשינוי השדות בתעודת הלידה של יילודים להורים טרנסים, כאשר האחרונים פנו לוועדה הרב מקצועית לבחינת מתן אישור על שינוי מגדר ללא ניתוח.

הכרעת הדין: הנשיאה חיות העניקה צו על-תנאי המורה למשיבים לנמק מדוע לא יוחלפו השדות ״שם האם״ ו-״שם האב״ בתעודת הלידה בהתאם לתוספת הראשונה לתקנות מרשם האוכלוסין (צורתן של תעודות לידה ופטירה) בשדות ״הורה״ ו-״הורה״ אם נעשתה פנייה לוועדה הרב מקצועית לבחינת מתן אישור על שינוי מגדר ללא ניתוח בזמן ההיריון או בסמוך לאחר הלידה, וזאת גם במקרה שהוועדה קבעה שחל שינוי מין מ״זכר״ ל״נקבה״ עקב ההיריון או הלידה ומרשם האוכלוסין תוקן בהתאם.

שנת פרסום: 2020