פסיקה

בג"צ 721/94 אל-על נתיבי אויר לישראל בע"מ נ' יונתן דנילוביץ

חברת אל-על הפלתה דייל בכך שלא העניקה כרטיסי טיסה חינם לבן-זוגו מאותו מין, כמקובל לגבי בני-זוג ממין שונה

עובדות המקרה: יונתן דנילוביץ', דייל, הגיש תביעה נגד חברת אל-על בבית הדין האזורי לעבודה בגין הפלייתו בזכות לכרטיסי-טיסה חינם עבור בן-זוגו, כפי שמקבלים בני-זוג שאינם בני אותו המין. בית-הדין פסק לטובת דנילוביץ' בקובעו שמדובר בהפליה אסורה על-פי חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, אשר קובע מפורשות כי אסורה הפליה בגין נטייה מינית. אל-על ערערה על פסק-הדין לבית-הדין הארצי לעבודה, שם ערעורה נדחה, והיא עתרה לבג"ץ.

ההכרעה המשפטית: בג"ץ דחה את העתירה ואישר את פסקי-הדין של בית-הדין האזורי והארצי לעבודה.

לדיונים בערכאות קודמות, ראו:
דיון נג/3-160 (ארצי) אל-על נתיבי אויר לישראל בע"מ נ' יונתן דנילוביץ
תב"ע מט/1503-3 יונתן דנילוביץ נ' אל-על נתיבי אויר לישראל בע"מ

שנת פרסום: 1994
קבצים: